Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagarid an Pengadilan Negeri di Minangkabau

Author
Keebet von Benda-Beckmann

Publisher
Jakarta: Grasindo

Year of publication
2000

ISBN
979-669-866-8

OPAC

Go to Editor View