Publications

Articles

2012
Medzi mestom a cirkvou (Between the town and church), Conference report, in: Historický časopis 2/2012, pp. 364-366.

Review Articles

2012
Koklesová Bohunka: V tieni tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu (Under the Shadow of the Third Reich: Official Photographs of the Slovak State), in: Vojenská história 1/2012, Bratislava 2012, pp. 138-140.

Go to Editor View