Publications

Journal Article (1)

1.
Journal Article
Eryilmaz, Kadir. 2015. Türkiye yargısının ahlâkla imtihanı: "doğal olmayan" ilişki. Hukuk Kuramı 2(5): 11–19. http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-9460-9. Accessed 2015.

Book Chapter (1)

2.
Book Chapter
Eryilmaz, Kadir. 2015. Önyargıların Toplumsal İnşası ve Önyargı Temelli Suçlar. In: Türkan Yalçın Sancar (ed.). Kriminoloji Yazıları. 1. ed. Ankara: Savaş Yayınevi, pp. 113–159.

Newspaper Article (1)

3.
Newspaper Article
Eryilmaz, Kadir. 2019. İki ateş arasında bir ayin hikayesi. Agos, November 22, 2019. http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23259/iki-ates-arasinda-bir-ayin-hikayesi. Accessed November 22, 2019.
Go to Editor View