Publications of Marie-Claire Foblets

Book Review (18)

301.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 2013. Don't expect too much from politics! European Journal of Sociology 54(3): 521–524. http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0008-4D07-B. Accessed 2013.
302.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1993. Carlier, Jean-Yves, Autonomie de la volonté et statut personnel: etude prospective de droit international privé, Brussel, Bruylant (collection Travaux de la Faculté de Droit de l'U.C.L.), 1992, 468 p. Panopticon 14(1): 93–96. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4EDC-2. Accessed 1993.
303.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1991. Johan Erauw, Bronnen van het internationaal privaatrecht, Antwerpen - Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1991, 601 p. Panopticon 12(6): 641–643. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F7E-0. Accessed 1991.
304.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1989. 'International kinderontvoering door één van de ouders: ervaringen en perspectieven in verband met de komende bekrachtiging van de verdragen van Luxemburg en 's-Gravenhage; inleidingen gehouden op de studiedag van 25.09.1985 van de Stichting International Social Service afdeling Nederland te 's-Gravenhage', Deventer, Kluwer, 1986, 131 p. Panopticon 10(2): 195–197. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4D82-3. Accessed 1989.
305.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1988. Heyvaert, A., 'De Belgische nationaliteit: korte commentaar op het Wetboek van de Belgische nationaliteit', Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1986, 107 p. Panopticon 9(2): 196–197. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4D8C-F. Accessed 1988.
306.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1987. Aalberts, drs. M.M.J., Gezinsvorming door jonge migranten: verslag van de evaluatiestudie, W.O.D.C.-rapport 60, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 1985, 93 p. Panopticon 8(1): 104–108. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4D90-3. Accessed 1987.
307.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1987. Koens, M.J.C., Jeugdige buitenlanders en recht, Deventer/Zwolle, Van Loghun Slaterus/Tjeenk Willink, ('Recht en Welzijn', 17), 1984, 149 p. Panopticon 8(2): 181–182. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DA6-4. Accessed 1987.
308.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. Cain, G.G., van Doorn, J.A.A., Köbben, A.J.F., Rex, J.A. en Simons, H.J., Etnische minderheden: wetenschap en beleid, (met voorwoord van J.P. Weiland), Boom/Denis, Meppel/Antwerpen, 1985, 109 p. Panopticon 7(2): 192–193. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DD0-4. Accessed 1986.
309.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. Gelijk geregeld: over de rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen, Ars Aequi Libri (Nijmegen), 1984, 232 p., met bijdragen van J.C.M. Leijten, Thomas Hessels, Thom Holterman, Harry Staal, H.P. Vonhögen, A.H.J. Swart, H.U. Jessurun D'Oliveira, P. van Dijk en R.M.A. Guldemond, P. Baudoin, en de congrescommissie. Panopticon 7(2): 193–195. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DD2-F. Accessed 1986.
310.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. Philippart, F. en Stroobants, M., Burgerlijke stand - nationaliteit, vreemdelingen (Oranjebook-serie, 2), Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Vanden Broele, Brugge, 1985, 178 p. Panopticon 7(2): 195. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DD4-B. Accessed 1986.
311.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. Verwilghen Michel, Le Code de la nationalité belge, Loi du 28 juin 1984, Formules d'application en Français et en Néerlandais, Bruylant, Brussel, 1985, 673 p. Panopticon 7(3): 301–304. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DD6-7. Accessed 1986.
312.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. 'Antidiskriminatie in beweging' Liga voor Mensenrechten, Brussel, 1985, 34 p. Panopticon 7(3): 304. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DD8-3. Accessed 1986.
313.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1986. Hubeau, B., Rechtshandelingen van vreemdelingen in verband met hun woonsituatie: kroniek van een wandeling op en over de grenzen van het binded karakter van overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 120 p. Panopticon 7: 409–411. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DDA-0. Accessed 1986.
314.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1985. Boeles, P., Vreemdelingenrecht en Nederlanderschap, tweede geheel herziene druk, Serie Praktijk-handelingen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, 231 p. Panopticon 6(4): 395–396. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DA4-8. Accessed 1985.
315.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1985. Entzinger, H.B., Het minderhedenbeleid: dilemma's voor de overheid in Nederland en in zes andere immigratielanden in Europa. Panopticon 6(4): 396–398. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DAA-B. Accessed 1985.
316.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1985. Martens, Albert en Moulaert, Frank (red.), 'Buitenlandse minderheden in Vlaanderen - België: wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid, de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1985, 332 p. Panopticon 6(5): 494–495. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DAE-3. Accessed 1985.

Collected Edition (55)

317.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Jean-Yves Carlier (eds.). 2022. Law and migration in a changing world. Ius comparatum 31. Cham: Springer.
318.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Mark Goodale, Maria Sapignoli, and Olaf Zenker (eds.). 2020. The Oxford handbook of law and anthropology. Oxford Handbooks Online. Oxford: Oxford University Press.
319.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Luc Leboeuf (eds.). 2020. Humanitarian admission to Europe: the law between promises and constraints. Schriften zum Migrationsrecht 30. Baden-Baden; Oxford: Nomos; Hart.
320.
Collected Edition
Alidadi, Katayoun and Marie-Claire Foblets (eds.). 2018. Public commissions on cultural and religious diversity: national narratives, multiple identities and minorities. 1. ed. London; New York: Routledge.
321.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Michele Graziadei, and Alison Dundes Renteln (eds.). 2018. Personal autonomy in plural societies: a principle and its paradoxes. 1. ed. Law and Anthropology. London; New York: Routledge.
322.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Dirk Hanschel, and Armin Höland (eds.). 2018. Grenzen des Rechts. 1. ed. Halle/Saale: Universitätsverlag Halle-Wittenberg.
323.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 2017. Max Planck Institute for Social Anthropology Report: Department 'Law & Anthropology'. Max Planck Institute for Social Anthropology Report 2014/2016. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology.
324.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 2016. Le code marocain de la famille en Europe: bilan comparé de dix ans d'application. Bruxelles: La Charte Professional Publishing.
325.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Katayoun Alidadi, Jørgen S. Nielsen , and Zeynep Yanasmayan (eds.). 2014. Belief, law and politics: what future for a secular Europe? Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate.
326.
Collected Edition
Shah, Prakash, Marie-Claire Foblets, and Mathias Rohe (eds.). 2014. Family, religion and law: cultural encounters in Europe. Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate.
327.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Jean-Philippe Schreiber (eds.). 2013. Les Assises de l'Interculturalité = De Rondetafels van de Interculturaliteit = The Round Tables on Interculturalism. Bruxelles: Larcier.
328.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Nadjma Yassari (eds.). 2013. Approches juridiques de la diversité culturelle. Les Livres de Droit de l'Académie. Leiden: Nijhoff.
329.
Collected Edition
Alidadi, Katayoun, Marie-C. Foblets, and Jogchum Vrielink. 2012. A test of faith?: religious diversity and accommodation in the European workplace. Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate.
330.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Mireille Hildebrandt, and Jacques Steenbergen (eds.). 2012. Liber amicorum René Foqué. Gent: Larcier.
331.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule (eds.). 2012. Vreemdelingenrecht. Thémis: school voor postacademische juridische vorming 68. Brugge: die Keure.
332.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and Marleen Maes (eds.). 2011. Dertig jaar vreemdelingenwet. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 14. Brugge: die Keure.
333.
Collected Edition
Maes, Marleen, Marie-Claire Foblets, Philippe De Bruycker, Dirk Vanheule, and Jan Wouters (eds.). 2011. External dimensions of EU migration and asylum law and policy = Dimensions externes du droit et de la politique d'immigration et d'asile de l'UE. Bruxelles: Bruylant.
334.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Jean-François Gaudreault-DesBiens, and Alison Dundes Renteln (eds.). 2010. Cultural diversity and the law: state responses from around the world; proceedings of the Colloquium "The Response of State Law to the Expression of Cultural Diversity", Brussels, September 2006 (with the support of the Francqui Foundation). Bruxelles: Bruylant.
335.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Jean-Yves Carlier (eds.). 2010. Islam & Europe: crises are challenges; [Forum A. & A. Leysen for Intercultural Relations]. UPL in Context. Leuven: Leuven University Press.
336.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule (eds.). 2010. Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 13. Brugge: die Keure.
337.
Collected Edition
Bouckaert, Steven, Marie-Claire Foblets, Marleen Maes, and Dirk Vanheule (eds.). 2009. Wetboek vreemdelingenrecht. Brugge: Vanden Broele.
338.
Collected Edition
Debersaques, Geest, Dirk Vanheule, and Marie-Claire Foblets (eds.). 2009. Vreemdelingenrecht: geannoteerd. Geannoteerde wetboeken. Brugge: die Keure.
339.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Alison Dundes Renteln (eds.). 2009. Multicultural jurisprudence: comparative perspectives on the cultural defense. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart.
340.
Collected Edition
Abicht, Ludo, Nasr Abu Zayd, Sadik Al-Azm, Tariq Ali, John Bowen, Roger Dillemans, Mark Eyskens, Marie-Claire Foblets, André Leysen, Tariq Modood, Ruud Peters, Jean-Pierre Rondas, and Bassam Tibi (eds.). 2008. Islam & Europe: challenges and opportunities; [lectures Forum A. & A. Leysen 2006 - 2007]. UPL in Context. Leuven: Leuven University Press.
341.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Sabien Lust, Dirk Vanheule, and Philippe De Bruycker (eds.). 2007. De nieuwe vreemdelingenwet: België in lijn met de Europese regelgeving. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 12. Brugge: die Keure.
342.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). 2006. Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
343.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Johan Meeusen, and Dirk Vanheule (eds.). 2006. Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 11. Brugge: die Keure.
344.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Trutz von Trotha (eds.). 2004. Healing the wounds: essays on the reconstruction of societies after war. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart.
345.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Badra Djait, and Katie Pieters (eds.). 2004. Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco.
346.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). 2004. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press.
347.
Collected Edition
Meeusen, Johan, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). 2004. Europa in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 10. Brugge: die Keure.
348.
Collected Edition
Van Den Broeck, Bob and Marie-Claire Foblets (eds.). 2004. La faillite de l'intégration?: le débat multiculturel en Flandre. Cahiers migrations 30. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant.
349.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Eva Cornelis (eds.). 2003. Migratie, zijn wij uw kinderen?: identiteitsbeleving bij allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 13. Leuven: Acco.
350.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). 2003. De tewerkstelling en het verblijf in België van vreemdelingen: vandaag en morgen. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 9. Brugge: die Keure.
351.
Collected Edition
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). 2003. Procedures en contentieux in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 8. Brugge: die Keure.
352.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). 2002. Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu.
353.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). 2002. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 7. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 7. Brugge: die Keure.
354.
Collected Edition
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets (eds.). 2002. Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press.
355.
Collected Edition
Van Den Broeck, Bob and Marie-Claire Foblets (eds.). 2002. Het failliet van de integratie?: het multiculturalismedebat in Vlaanderen. Minderheden in de samenleving 12. Leuven: Acco.
356.
Collected Edition
Cuypers, Daniel, Bernard Hubeau, and Marie-Claire Foblets (eds.). 2001. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 6. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 6. Brugge: die Keure.
357.
Collected Edition
Cuypers, Daniel, Bernard Hubeau, and Marie-Claire Foblets (eds.). 2000. Recente ontwikkelingen: sociale grondrechten. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 5. Brugge: die Keure.
358.
Collected Edition
Hubeau, Bernard and Marie-Claire Foblets (eds.). 2000. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 4. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 4. Brugge: die Keure.
359.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Ching Lin Pang (eds.). 1999. Cultuur, etniciteit en migratie = Culture, ethnicity and migration: liber amicorum Prof. Dr. E. Roosens. Minderheden in de samenleving 8. Leuven: Acco.
360.
Collected Edition
Hubeau, Bernard and Marie-Claire Foblets (eds.). 1999. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 3. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 3. Brugge: die Keure.
361.
Collected Edition
Strijbosch, Fons and Marie-Claire Foblets (eds.). 1999. Relations familiales interculturelles: séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique = Cross-cultural family relation: reports of a socio-legal seminar. Oñati Papers 8. Oñati: International Institute for the Sociology of Law.
362.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 1998. Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen? Antwerpen: Maklu.
363.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 1998. Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration: quelles solutions juridiques appropriées? NUGI 693. Antwerpen: Maklu.
364.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck (eds.). 1997. Migrantenonderzoek voor de toekomst: huldeboek Ruud F. Peeters. Minderheden in de samenleving 4. Leuven: Acco.
365.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). 1997. Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco.
366.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau (eds.). 1997. Nieuwe burgers in de samenleving?: burgerschap en inburgering in België en Nederland. Minderheden in de samenleving 1. Leuven: Acco.
367.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 1996. Familles - Islam - Europe: le droit confronté au changement. Musulmans d'Europe. Paris: L'Harmattan.
368.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Fauzaya Talhaoui (eds.). 1996. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 2. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 2. Brugge: die Keure.
369.
Collected Edition
De Feyter, Koen, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). 1995. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 1. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 1. Brugge: die Keure.
370.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 1994. Bakens voor recht en beleid in de multiculturele samenleving. Cultuur en Migratie 1994,1. Brussel: Cultuur en migratie.
371.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire (ed.). 1990. Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het recht. Cultuur en Migratie 1990,2. Brussel: Cultuur en migratie.

Monograph (7)

372.
Monograph
Overbeeke, Adriaan, Marie-Claire Foblets, and Eva Brems. 2009. Culturele diversiteit in het onderwijs: een werkboek. Leuven: Acco.
373.
Monograph
Foblets, Marie-Claire. 2005. Juridische aspecten van de multiculturele samenleving: knelpunten en uitdagingen voor het beleid. Preadviezen uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 66. Deventer: Kluwer.
374.
Monograph
Foblets, Marie-Claire and Jean-Yves Carlier. 2005. Le code marocain de la famille: incidences au regard du droit international privé en Europe. Bruxelles: Bruylant.
375.
Monograph
Foblets, Marie-Claire and Dirk Nuyts. 2002. Wetboek vreemdelingenrecht: basisteksten (bijgewerkt tot 1 januari 2002). Antwerpen: Maklu.
376.
Monograph
Foblets, Marie-Claire. 1997. Grondrechten, nationaliteit, verblijf, identiteitsdocumenten en paspoort. Wetboek vreemdelingenrecht 1. Antwerpen: Maklu.
377.
Monograph
Hubeau, Bernard and Marie-Claire Foblets. 1997. Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco.
378.
Monograph
Foblets, Marie-Claire. 1994. Les familles maghrébines et la justice en Belgique: anthropologie juridique et immigration. Hommes et Sociétés. Paris: Karthala.

Film (1)

379.
Film
Foblets, Marie-Claire. 2016. How do Moroccans residing in different countries perceive the modernized family code? 14:49 min.
Go to Editor View