Publications

Journal Article (98)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2021. Islam under the rule of law in Europe: how consistent is the human rights test? Religions 12(10): 857. DOI: 10.3390/rel12100857.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2016. Prefatory comments: anthropological expertise and legal practice: about false dichotomies, the difficulties of handling objectivity and unique opportunities for the future of a discipline. International Journal of Law in Context 12(3): 231–234. DOI: 10.1017/S1744552316000124.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Katayoun Alidadi. 2016. European supranational courts and the fundamental right to freedom of religion or belief: convergence or competition? Oxford Journal of Law and Religion 5(3): 532–540. DOI: 10.1093/ojlr/rww057.
4.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Katayoun Alidadi, Jonathan Bernaerts, Petra Burai, Kalindi Kokal, Mareike Riedel, and Elizabeth Steyn. 2016. Which law for which religion?: ethnographic enquiries into the limits of state law vis-à-vis lived religion. Rechtsphilosophie 3: 237–282. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-86A4-2. Accessed 2016.
5.
Journal Article
Vetters, Larissa and Marie-Claire Foblets. 2016. Culture all around?: contextualising anthropological expertise in European courtroom settings. International Journal of Law in Context 12(3): 272–292. DOI: 10.1017/S1744552316000148.
6.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2015. Preparing future anthropologists for consultancy work. Social Anthropology 23(4): 504–506. DOI: 10.1111/1469-8676.12269.
7.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2013. RIEJ, désormais plate-forme pour l’analyse contextuelle du droit?: attention aux cures de jouvence qui rétrécissent le champ de vue! Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques 70: 84–91. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-C1ED-D. Accessed 2013.
8.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2013. Freedom of religion and belief in the European workplace: which way forward and what role for the European Union? International Journal of Discrimination and the Law 13(2-3): 240–255. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-C1E4-0. Accessed 2013.
9.
Journal Article
Alidadi, Katayoun and Marie-Claire Foblets. 2012. Framing multicultural challenges in freedom of religion terms: limitations of minimal rights for managing religious diversity in Europe. Netherlands Quarterly of Human Rights 30(4): 388–416. DOI: 10.1177/016934411203000403.
10.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2010. De vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk: voortaan ruimte voor meer wilsautonomie, zowel in België als in Marokko (Noot: Hof van Cassatie, 4 december 2009). Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (3): 242–248. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-50C9-E. Accessed 2010.
11.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2009. Het nieuwe Marokkaanse echtscheidingsrecht (2004) en Belgisch internationaal privaatrecht: nieuwe regels en hun weerslag voor Marokkanen in België. Recht van de Islam 23: 93–126. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-579B-7. Accessed 2009.
12.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2008. Het nieuwe Belgische internationaal privaatrecht: de erkenning van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (themanummer): 3–5. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FC98-3. Accessed 2008.
13.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2007. Moroccan women in Europe: bargaining for autonomy. Washington and Lee Law Review 64(4): 1385–1415. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCC7-8. Accessed 2007.
14.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Sander Loones. 2007. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit andermaal herzien (2006): het parlement ontzien of gezien? Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (1): 23–39. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCCD-B. Accessed 2007.
15.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2007. How do foreigners and immigrants in Belgium view the legal system? Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law 21(4): 263–283. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCB4-1. Accessed 2007.
16.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2007. Het federale vreemdelingenbeleid in België: enkele recente wetswijzigingen. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 62(7): 387–408. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCA1-B. Accessed 2007.
17.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2007. Instrumentalisation in the realm of (European) migration law. European Journal of Migration and Law 9(3): 283–286. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCBC-2. Accessed 2007.
18.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2007. Anno 2006: de Belgische wetgever brengt het vreemdelingenrecht in lijn met de Europese regelgeving; een tussentijdse stand van zaken. Rechtskundig Weekblad 70(22): 902–920. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCCF-7. Accessed 2007.
19.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and Steven Bouckaert. 2007. De nieuwe asielwetgeving: het Belgisch asielrecht kleurt Europeser. Rechtskundig Weekblad 70(23): 942–957. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCD7-4. Accessed 2007.
20.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2006. El estatuto personal musulmán ante los tribunales europeos: un reconocimiento condicional. Aequalitas (18): 6–19. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD87-0. Accessed 2006.
21.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Mohamed Loukili. 2006. Mariage et divorce dans le nouveau code marocain de la famille: quelles implications pour les Marocains en Europe? Revue Critique de Droit International Privé 95(3): 521–555. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD3A-F. Accessed 2006.
22.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2006. Marriages of convenience in Belgium: the punitive approach gains ground in migration law. European Journal of Migration and Law 8(3-4): 263–280. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD81-B. Accessed 2006.
23.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Jan Velaers. 2006. De hoofdoek, het onderwijs en de antidiscriminatiewet. Rechtskundig Weekblad 70(4): 122–132. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCD5-8. Accessed 2006.
24.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2005. Anthropologie versus droits de l'homme: une opposition qui trompe. La Revue Nouvelle (3): 75–83. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-70C6-6. Accessed 2005.
25.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Steven Bouckaert, and Marie-Claire Foblets. 2005. Grondrechten van vreemdelingen: de toepassing van artikel 191 van de grondwet door het arbitragehof. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 60(4-5): 319–333. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FDAB-F. Accessed 2005.
26.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2004. L'essor de l'anthropologie juridique: un héritage qui garde toute son actualité. Droit et Cultures 49(4): 151–160. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FFD5-1. Accessed 2004.
27.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné. 2004. Hoe staan vreemdelingen en allochtonen tegenover recht en gerecht in België? Rechtskundig Weekblad (16): 601–617. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BB7-A. Accessed 2004.
28.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and Sander Loones. 2004. Inburgering in Vlaanderen: enkele vragen bij de afbakening van de doelgroep en de verplichting tot inburgering onder het inburgeringsdecreet. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (1): 5–23. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BB5-E. Accessed 2004.
29.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, Sander Loones, and Steven Bouckaert. 2004. The significance of the UN Migrant Workers' Convention of 18 December 1990 in the event of ratification by Belgium. European Journal of Migration and Law 6(4): 285–321. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-03CF-5. Accessed 2004.
30.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, Sander Loones, and Steven Bouckaert. 2004. De betekenis van de VN-Arbeitsmigrantenconventie van 18 december 1990 in het geval van ratificatie door België. Jtt 894: 341–358. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-061D-0. Accessed 2004.
31.
Journal Article
El Karouni, Mustapha and Marie-Claire Foblets. 2003. Les conflits et leur résolution au sein de la communauté musulmane en Belgique: ebauche d'une analyse qui reste à faire. Recht van de Islam 20: 29–49. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BD0-0. Accessed 2003.
32.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2003. Le parcours mouvementé du Code de la nationalité belge: rétrospective (1985-2003). Annales de Droit de Louvain 63(3): 260–276. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-6B3D-9. Accessed 2003.
33.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. Het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen: uitbreiding tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven? Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (2): 104–109. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BD3-A. Accessed 2002.
34.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (3): 254–259. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BDA-B. Accessed 2002.
35.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. Recht als cultuur, cultuur als recht: denkpistes voor de multiculturele samenleving. Proces (3/4): 35–39. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BDF-1. Accessed 2002.
36.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Sarah D'Hondt. 2002. De strijd tegen ontoelaatbare huwelijken: met welke middelen?; rechtspraakoverzicht - twee jaar toepassing van de wet van 4 mei 1999. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (2): 115–149. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BD7-2. Accessed 2002.
37.
Journal Article
Bouckaert, Steven and Marie-Claire Foblets. 2001. Is een ruimer arbeidsimmigratiebeleid noodzakelijk in de (onmiddellijke) toekomst? Samenleving en Politiek 8(8): 16–27. https://www.sampol.be/2001/10/is-een-ruimer-arbeidsimmigratiebeleid-noodzakelijk-in-de-onmiddellijke-toekomst. Accessed 2001.
38.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Plurinationalité et statut personnel: autoriser les mariages par procuration engageant des ressortissants belges? (Note: Bruxelles (3e ch.), 16 mars 2000). Revue Trimestrielle de Droit Familial (2): 281–294. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BEF-E. Accessed 2001.
39.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Een nieuw nationaliteitsrecht?: de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. Rechtskundig Weekblad (31): 1145–1164. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BFE-C. Accessed 2001.
40.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. South-African woman caught between tradition and the new constitution: some elements for reflection based on the work of the South African Law Commission. Recht in Afrika 4(2): 105–122. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C08-E. Accessed 2001.
41.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Rechtsposities van migrantenvrouwen. Onze Alma Mater (3): 417–443. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-544B-6. Accessed 2001.
42.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Uitdagingen voor het vreemdelingenbeleid. Onze Alma Mater ([1]): 90–117. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-544D-2. Accessed 2001.
43.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Steven Bouckaert. 2001. Nieuwe arbeidsimmigratie de lege lata en de lege ferenda. Journal des Tribunaux du Travail 801: 281–291. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BE9-9. Accessed 2001.
44.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2000. Migrant women caught between Islamic family law and women's rights: the search for the appropriate 'connecting factor' in international family law. Maastricht Journal of European and Comparative Law 7(1): 11–34. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C02-9. Accessed 2000.
45.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2000. Vreemdelingenrecht anno 2000: een nieuw beleid of nieuwe illusies? Panopticon 21(5): 397–410. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C24-E. Accessed 2000.
46.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2000. Noot: Trib. Bruxelles (14e Chambre), 16 décembre 1997. Journal des Juges de Paix et de Police (6-7): 213–217. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-6107-B. Accessed 2000.
47.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Jinske Verhellen. 2000. Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen? Recht van de Islam 17: 90–115. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5794-6. Accessed 2000.
48.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1999. Conflits conjugaux et immigration: libérer la femme marocaine musulmane malgré elle? Annales de Droit de Louvain 59(1-2): 45–68. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C2A-2. Accessed 1999.
49.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1999. Femmes immigrées et conflits conjugaux: plaidoyer pour plus de protection juridique. Droit et Cultures 37(1): 255–276. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C62-2. Accessed 1999.
50.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1999. Uitgeprocedeerde vreemdelingen in de impasse: grondrechten als doorbraak? Ethische Perspectieven 9(1): 8–15. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-545E-B. Accessed 1999.
51.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Veerle van den Eeckhout. 1999. Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen in het Belgische vreemdelingenrecht. Panopticon 20(5): 420–457. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C2F-7. Accessed 1999.
52.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1998. Cultural delicts: the repercussion of cultural conflicts on delinquent behaviour; reflections on the contribution of legal anthropology to a contemporary debate. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 6(3): 187–207. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C35-8. Accessed 1998.
53.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1998. Les délits culturels: de la répercussion des conflits de culture sur la conduite délinquante; réflexions sur l'apport de l'anthropologie du droit à un débat contemporain. Droit et Cultures 35(1): 195–222. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C60-6. Accessed 1998.
54.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1998. Legal pluralism in the Arab World = le pluralisme juridique dans le monde arabe: colloque CEDEJ/NIAASC, Le Caire (Egypte), 18 et 19 décembre 1996. Recht in Afrika 1(1): 115–119. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C6B-0. Accessed 1998.
55.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1998. Mensenrechten voor of tegen Moslims in West-Europa. Recht van de Islam 15: 87–104. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E09-B. Accessed 1998.
56.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Wilhelm J. G. Möhlig. 1998. Représentants et représentation locales de la force publique dans le processus de la décentralisation = Lokale Repräsentanten und lokale Repräsentation von staatlicher Gewalt im Prozeß der Dezentralisation: la 1ère rencontre européenne d'anthropologie du droit (5ème recontre franco-allemande des anthropologues du droit), Fribourg-en-Brisgau, 22-24 novembre 1996. Recht in Afrika 1(2): 261–268. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E04-6. Accessed 1998.
57.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Filip Reyntjens. 1998. Urban normative fields in Africa today = Champs normatifs urbains en Afrique contemporaine. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 42: 1–8. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4CDF-E. Accessed 1998.
58.
Journal Article
Franssens, Goedele and Marie-Claire Foblets. 1998. L'établissement et la validité du lien conjugal entre époux d'une même nationalité étrangère ou d'une nationalité différente: les grands principes et leur application en droit international privé belge; illustrés au moyen de la jurisprudence. Revue du Droit des Étrangers 1997/1998(96): 705–720. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5893-F. Accessed 1998.
59.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Conflicts of law in cross-cultural family disputes: choice-of-law in a time of unprecedented mobility. Retfærd 20=76(1): 47–58. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4CF9-1. Accessed 1997.
60.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Conflicts of law in cross-cultural family disputes in Europe today: who will reorient conflicts of law? Comparative and International Law Journal of Southern Africa 30: 22–36. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4CFF-6. Accessed 1997.
61.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Kinderen van buitenlandse of onbekende nationaliteit zonder identiteitsdocumenten en/of verblijfstitel in België: een verkennende studie van enkele interne en internationale rechtsbronnen die de versteviging van de verblijfspositie van deze jongeren in België kunnen bevorderen. Mensenrechten 1996/97: 105–147. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4FA5-3. Accessed 1997.
62.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. L'approche fonctionnelle du conflit de nationalités ou la survivance d'un statut étranger en la personne de naturalisés binationaux, note sous Civ. Bruxelles, 9 avril 1997. Revue du Droit des Étrangers (93): 256–262. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CAF-A. Accessed 1997.
63.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Hoofddoekjes op de identiteitskaart: een onvermijdelijke implicatie van de positieve bescherming van de vrijheid van geloofsovertuiging en levensbeschouwelijke meningsuiting in het openbaar leven?, (note sous Civ. Hasselt, 24 juin 1996). Vlaams Jurist Vandaag (3): 1–3. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CBC-C. Accessed 1997.
64.
Journal Article
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 1997. L'appréhension du fait religieux par le droit: à propos des minorités religieuses. Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme 8(30): 273–307. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E6B-2. Accessed 1997.
65.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. "A la recherche d'une justice perdue": les procédures alternatives de réglement de conflits. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 36: 9–20. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4DE8-E. Accessed 1996.
66.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. 'Als de liefde niet blijft duren...': het gezinsherenigingsrecht van vreemdelingen nu ook aan het gelijkheidsbeginsel getoetst. Panopticon 17(2): 105–111. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E12-6. Accessed 1996.
67.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. Aspecten van islamitisch huwelijksrecht (I): de reikwijdte van het Marokkanse huwelijksrecht voor de rechtspraktijk in België. Kultuurleven 63(4): 56–61. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E48-0. Accessed 1996.
68.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. Aspecten van islamitisch huwelijksrecht (II): het belang van islamitische huwelijksregels voor de rechtspraktijk. Kultuurleven 63(6): 16–23. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E4A-C. Accessed 1996.
69.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. Culturele rechten of het recht op het behoud van de eigen culturele identiteit: de multiculturele samenleving voor nieuwe dilemma's geplaatst. Noord-Zuid Cahier 21: 7–22. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-594F-3. Accessed 1996.
70.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. L'aide sociale aux étrangers en séjour illégal: la saga de l'ordre de quitter le territoire de l'article 57, par. 2 de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976. Recente Arresten van het Hof van Cassatie: 289–296. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CC8-E. Accessed 1996.
71.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1996. La répudiation répudiée par la Cour de cassation: un examen sans mansuétude des conditions de régularité internationale d'un acte de répudiation, note sous Cass., 11 décembre 1995. Revue du Droit des Étrangers (88): 187–200. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CCE-2. Accessed 1996.
72.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1995. De juridische gezinssituatie van migrantenvrouwen in België: nationaliteit en geslacht op de korrel genomen. Vrouwenraad (2): 37–42. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5A92-7. Accessed 1995.
73.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1995. De internationale bescherming van het gezinsleven van vreemdelingen in België. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht: 3–10. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5AA5-E. Accessed 1995.
74.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Frédéric Bernard. 1995. L'inscription administrative obligatoire de certains demandeurs d'asile et le registre d'attente. Revue du Droit des Étrangers (83): 151–157. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5C5D-2. Accessed 1995.
75.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. La position matrimoniale de la femme marocaine: défi ou obstacle à la solidarité entre femmes. Les Cahiers du GRIF (48): 69–87. DOI: 10.3406/grif.1994.2056.
76.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. Europe and its aliens after Maastricht: the painful move to substantive harmonization of Member-States' policies towards third-country nationals. American Journal of Comparative Law 42(4): 783–806. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E8F-1. Accessed 1994.
77.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. Gelijke kansen en racismebestrijding: beperkingen en mogelijkheden van het recht. Panopticon 15(6): 512–531. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E98-B. Accessed 1994.
78.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. Community justice among immigrant family members in France and Belgium. Law and Anthropology 7: 371–385. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F14-9. Accessed 1994.
79.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. Remaniement de quelques dispositions-clés du Code de statut personnel et des successions marocain relatives à la position matrimoniale de l'épouse; des modifications génératrices d'une pacification des relations internationales privées? Revue du Droit des Étrangers (78): 125–135. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5C64-0. Accessed 1994.
80.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1994. De recente herziening van de Marokkaanse familiewetgeving: nieuwe perspectieven voor het conflictenrecht? Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht: 171–178. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5AC0-0. Accessed 1994.
81.
Journal Article
Martens, Albert and Marie-Claire Foblets. 1994. Gelijke kansen: een nieuwe fase in het migrantenbeleid? Panopticon 15(6): 481–484. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F00-6. Accessed 1994.
82.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1993. Enchevêtrement des systèmes juridiques en Europe occidentale: passé, présent et avenir. Bulletin de Liaison (18): 19–23. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F99-1. Accessed 1993.
83.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1992. De Parijse besnijdenis-processen: franse rechters in het 'beschavingsoffensief'. Recht der Werkelijkheid 13(2): 107–119. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F1D-8. Accessed 1992.
84.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1992. Le droit face au pluralisme. Bulletin de Liaison (17): 21–26. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5B4D-C. Accessed 1992.
85.
Journal Article
Beauthier, Georges-Henri and Marie-Claire Foblets. 1991. Les candidats réfugiés: la loi du 18 juillet 1991 (et ses arrêts d'application). Revue du Droit des Étrangers hors-série(octobre): 1–50. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5B69-E. Accessed 1991.
86.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1991. Salem's circumcision: the encounter of cultures in a civil law action; a Belgian casee-study. Recht der Werkelijkheid 12(1): 43–56. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F23-9. Accessed 1991.
87.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1991. De erkenning en de gelijkstelling van de Islam in België: enkele actualiteitsvragen in de afwachting van een definitieve wettelijke regeling. Recht van de Islam 8: 86–97. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5156-6. Accessed 1991.
88.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1991. La femme marocaine et sa loi en Belgique. Revue du Droit des Étrangers (65): 336–342. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5B7C-4. Accessed 1991.
89.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1991. Quelques réflexions á propos de la régularisation rétroactive des mariages solo consensu (noot onder Rb. Brussel, 20 november 1990). Revue du Droit des Étrangers (61): 351–357. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-60BE-C. Accessed 1991.
90.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1990. Raymond Aron: Kantian critique of the twentieth century. Dialectics and Humanism 17(1): 154–165. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F19-0. Accessed 1990.
91.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1989. Ordres juridiques et immigration: le cas des Marocains en Belgique. Anthropologie et Sociétés 13(1): 155–168. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F30-B. Accessed 1989.
92.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1989. Rapport sur les symposiums de la "Commission on Folk Law and Legal Pluralism", 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, Yougoslavie, 26-29 juillet 1988. Anthropologie et Sociétés 13(1): 201–203. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F32-7. Accessed 1989.
93.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1989. 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences - 12th ICAES: 24-31 july, 1988, Zagreb, Yugoslavia; 3 symposias organisés par la "Commission on Folk Law and Legal Pluralism" (26-29 juillet 1988). Droit et Cultures 18: 251–255. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F45-E. Accessed 1989.
94.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1988. Le fondamentalisme musulman et le statut personnel dans les pays arabes: rencontre bi-annuelle, sous la direction du Professeur Rüdiger Schott (Universität Münster / Institut für Völkerkunde), du "Fachgruppe für Rechtsgeschichte, orientalische Recht und ethnologische Rechtsforschung"; conférenciers: Professors Dr. Barber Johansen, Naguib Hosni, Sami Aldeed Abu-Salieh. Droit et Cultures 15-16: 233–235. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4F5A-F. Accessed 1988.
95.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1987. Nouvel ordonnancement juridique de la reproduction humaine? La Revue Nouvelle 86=43(7/8): 25–40. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4FFC-1. Accessed 1987.
96.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1986. Asielrecht en erkenningsprocedure in België: het proces van een procedure. Panopticon 7(4): 345–353. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4EDE-D. Accessed 1986.
97.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1986. "Extra-collegegeld voor buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten"? Jura Falconis 1985/86(4): 535–544. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5016-F. Accessed 1986.
98.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1985. De 'wet-gol' (28 juni 1984): of de wet van de veelvoudige administratieve afwijkingen. Kultuurleven 52: 346–351. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-503A-0. Accessed 1985.

Book Chapter (193)

99.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Katayoun Alidadi, and Dominik Müller. 2023. Introduction: the search for justice in plural societies; the opportunities and pitfalls of accommodative law and practices. In: Marie-Claire Foblets, Katayoun Alidadi, and Dominik Müller (eds.). Redesigning justice for plural societies: case studies of minority accommodation from around the globe. London; New York: Routledge, pp. 1–17.
Go to Editor View