Publications of Marie-Claire Foblets

Book Chapter (193)

201.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné. 2006. Hoe staan vreemdelingen en allochtonen tegenover recht en gerecht in België? In: Marie-Claire Foblets, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 349–383.
202.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Susan Rutten. 2006. De toelaatbaarheid van de verstoting: recente ontwikkelingen in Nederlands, Frans en Belgisch internationaal privaatrecht. In: Paulien van der Grinten and Ton Heukels (eds.). Crossing borders: essays in European and private international law, nationality law and Islamic law in honour of Frans van der Velden. Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties. Deventer: Kluwer, pp. 195–213.
203.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and J. Roggen. 2006. Naar een Europees asiel- en migratierecht: over enkele recente ontwikkelingen en hun (te verwachten) implementatie in het Belgische vreemdelingenrecht. In: Marie-Claire Foblets, Johan Meeusen, and Dirk Vanheule (eds.). Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 11. Brugge: die Keure, pp. 33–176.
204.
Book Chapter
Vrielink, Jogchum, Marie-Claire Foblets, and Jaak Billiet. 2006. Voorwoord. In: Marie-Claire Foblets, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 7–9.
205.
Book Chapter
Carlier, Jean-Yves and Marie-Claire Foblets. 2005. Préface. Le code marocain de la famille: incidences au regard du droit international privé en Europe. Bruxelles: Bruylant, pp. [I].
206.
Book Chapter
Djait, Badra, Marie-Claire Foblets, and Katie Pieters. 2005. Jeugd, delinquentie en herkomst: leggen jongeren zelf de band?; een verkennend onderzoek naar de belevingswereld van allochtone jongeren en autochtone jongeren. In: Mieke Santens (ed.). Gewapend bestuur?: gemeentelijk Bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit. Tegenspraak-cahier 24. Brugge: die Keure, pp. 195–208.
207.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2005. Mobility versus law, mobility in the law?: judges in Europe are confronted with the thorny question 'which law applies to litigants of migrant origin?'. In: Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths (eds.). Mobile people, mobile law: expanding legal relations in a contracting world. Law, Justice and Power. Aldershot: Ashgate, pp. 297–315.
208.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Leila El Bachiri. 2005. L'immigration marocaine en Belgique: enjeux juridiques. In: Hassan Bousetta, Sonia Gsir, and Marco Martiniello (eds.). Les migrations marocaines vers la Belgique et l'Union européenne: regards croisés. HumanitarianNet: Thematic Network on Humanitarian Development Studies. Bilbao: Université de Deusto, pp. 155–168.
209.
Book Chapter
Vrielink, Jogchum and Marie-Claire Foblets. 2005. Culturele identiteit. In: Roger Dillemans and Annick Schramme (eds.). Wegwijs cultuur. Leuven: Davidsfonds, pp. 33–36.
210.
Book Chapter
Baerends, Elza and Marie-Claire Foblets. 2004. Huwelijk en gezin: een antropologisch perspectief. In: Lea Verstricht (ed.). Liefde is... een reuzensprong van geloof. Antwerpen: Halewijn, pp. 27–52.
211.
Book Chapter
Cuypers, Daniel, Joke Kusters, Adriaan Overbeeke, Jogchum Vrielink, and Marie-Claire Foblets. 2004. Gelijkheid en verschil: over (h)erkenning in het recht. In: Christiane Timmermann, Ina Lodewyckx, Dirk Vanheule, and Jonan Wets (eds.). Wanneer wordt vreemd, vreemd?: de vreemde in de beeldvorming, registratie en beleid. Minderheden in de samenleving 14. Leuven: Acco, pp. 71–108.
212.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2004. Woord vooraf. In: Marie-Claire Foblets, Badra Djait, and Katie Pieters (eds.). Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 11–13.
213.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Badra Djait, and Katie Pieters. 2004. Jeugddelinquentie in Vlaanderen: wat kan men van een antropologisch onderzoek verwachten? In: Marie-Claire Foblets, Badra Djait, and Katie Pieters (eds.). Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 29–54.
214.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Inleiding. In: Marie-Claire Foblets, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 1–24.
215.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Introduction. In: Marie-Claire Foblets, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 25–48.
216.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Suggesties en aanbevelingen. In: Marie-Claire Foblets, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 327–369.
217.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Suggestions et recommandations. In: Marie-Claire Foblets, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 371–413.
218.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Adriaan Overbeeke. 2004. Islam in Belgium: the search for a legal status of a new religious minority. In: Richard Potz and Wolfgang Wieshaider (eds.). Islam and the European Union. Leuven: Peeters, pp. 1–39.
219.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Katie Pieters, and Badra Djait. 2004. Aandachtspunten voor het beleid: een samenvatting. In: Marie-Claire Foblets, Badra Djait, and Katie Pieters (eds.). Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 241–256.
220.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Barbara Truffin. 2004. At the heart of legal anthropology: analyses of peace processes. In: Marie-Claire Foblets and Trutz von Trotha (eds.). Healing the wounds: essays on the reconstruction of societies after war. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart, pp. 261–271.
221.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bob Van Den Broeck. 2004. Introduction: non, la Flandre ne se résume pas au racisme, ni à l'extrême droite. In: Bob Van Den Broeck and Marie-Claire Foblets (eds.). La faillite de l'intégration?: le débat multiculturel en Flandre. Cahiers migrations 30. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 9–15.
222.
Book Chapter
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 2004. "Wijze voorzichtigheid" of "ideologische verbetenheid"?: over het hoofddoekje in het onderwijs. In: Koen Geens, Randall Lesaffer, Brecht Steen, and Paul Van Orshoven (eds.). Ad amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen. Brugge: die Keure, pp. 335–341.
223.
Book Chapter
Bouckaert, Steven and Marie-Claire Foblets. 2003. De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in België: een grondige bespreking van (de toepassing van) de wet van 30 april 1999 en het K.B. van 9 juni 1999, de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak (1999-2002) en een analyse van de wijzigingen ingevolge het K.B. van 6 februari 2003. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). De tewerkstelling en het verblijf in België van vreemdelingen: vandaag en morgen. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 9. Brugge: die Keure, pp. 1–238.
224.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. La gestion de l'appartenance par le droit dans un contexte de société plurielle: étude à partir de la jurisprudence belge (1970-2001). In: Étienne Le Roy (ed.). Les pluralismes juridiques. Cahiers d'Anthropologie du Droit 2003. Paris: Karthala, pp. 97–112.
225.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. Muslim family laws before the courts in Europe: a conditional recognition. In: Brigitte Maréchal, Stefano Allievi, Felice Dassetto, and Jørgen Nielsen (eds.). Muslims in the enlarged Europe: religion and society. Muslim Minorities 2. Leiden: Brill, pp. 255–284.
226.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. L'enfant d'une famille musulmane: questions particulières relatives à la gestion par le droit de l'appartenance. In: Jean-Louis Renchon (ed.). L'enfant et les relations familiales internationales: actes du VIIe Colloque de l'Association "Famille & droit", Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2001. Collection Famille & droit. Bruxelles: Bruylant, pp. 235–263.
227.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Eva Cornelis. 2003. Woord vooraf. In: Marie-Claire Foblets and Eva Cornelis (eds.). Migratie, zijn wij uw kinderen?: identiteitsbeleving bij allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 13. Leuven: Acco, pp. 9–12.
228.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Between Islamic family law and women's rights: family disputes involving Muslim women in contemporary Europe. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 49–69.
229.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. "Een nieuw nationaliteitsrecht?": enkele besluiten. In: Marie-Claire Foblets, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu, pp. 531–578.
230.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Migratie en recht: welke koers vaart België? In: Niels F. van Manen (ed.). De multiculturele samenleving en het recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 43–59.
231.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Le statut personnel musulman devant les tribunaux en Europe: une reconnaissance conditionnelle. In: Jacqueline Pousson-Petit (ed.). L'identité de la personne humaine: étude de droit français et de droit comparé. Bruxelles: Bruylant, pp. 935–975.
232.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Préface. Actes de la Conférence Européenne sur les Migrations. Bruxelles: Ministère de l'Intérieur, pp. 6–12.
233.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Steven Bouckaert, and Cedric Ryngaert. 2002. De rechtspositie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zonder (gestabiliseerd) verblijfsstatuut: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1999 en 2001, getoetst aan enkele gronden mensenrechtenverplichtingen en geproblematiseerd vanuit het vraagstuk van de grondwettelijke verdeling van bevoegdheden in ons land. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 7. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 7. Brugge: die Keure, pp. 311–423.
234.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Baudouin Dupret. 2002. Islam som retskilde i et pluralistisk samfund: belgiske og egyptiske dommere konfronteres med islamiske referencer. In: Hanne Petersen (ed.). Globaliseringer: ret og retsfilosofi. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp. 44–61.
235.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, René Foqué, and Michel Verwilghen. 2002. Avant-propos - voorwoord. In: Marie-Claire Foblets, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu, pp. 7–18.
236.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Adriaan Overbeeke. 2002. State intervention in the institutionalisation of Islam in Belgium. In: Wasif Abdelrahman R. Shadid and Pieter Sjoerd van Koningsveld (eds.). Religious freedom and the neutrality of the state: the position of Islam in the European Union. Leuven: Peeters, pp. 113–128.
237.
Book Chapter
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets. 2002. Voorwoord. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 7–8.
238.
Book Chapter
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets. 2002. Preface. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 9–10.
239.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Een nieuw nationaliteitsrecht?: de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. In: Daniel Cuypers, Bernard Hubeau, and Marie-Claire Foblets (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 6. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 6. Brugge: die Keure, pp. 459–500.
240.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Conflits conjugaux en immigration: libérer malgré elle, la femme musulmane immigrée marocaine? In: Heinrich Scholler and Silvia Tellenbach (eds.). Die Bedeutung der Lehre vom Rechtskreis und der Rechtskultur. Schriften zur Rechtstheorie 201. Berlin: Duncker & Humblot, pp. 33–54.
241.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Le statut personnel musulman devant les tribunaux en Europe: une reconnaissance conditionnelle. In: Philippe Kahn (ed.). L'étranger et le droit de la famille: pluralité ethnique, pluralisme juridique. Perspectives sur la justice. Paris: La Documentation française, pp. 33–71.
242.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 2001. Grondrechten als doorbraak: de rechtspositie van vreemdelingen en allochtonen op Belgisch grondgebied (1984-1999). In: Jan Vranken, Christiane Timmerman, and Katrien van der Heyden (eds.). Komende generaties: wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Minderheden in de samenleving 10. Leuven: Acco, pp. 169–177.
243.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Steven Bouckaert. 2001. De opmars van de mensenrechten: enkele illustraties (1985-1999). In: Jan Vranken, Christiane Timmerman, and Katrien van der Heyden (eds.). Komende generaties: wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Minderheden in de samenleving 10. Leuven: Acco, pp. 141–165.
244.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2000. Levensverhalen en hun relevantie voor het rechtsonderzoek. In: Kristel Lyckx (ed.). Liefst een gewoon huwelijk?: creatie en conflict in levensverhalen van jonge migrantenvrouwen. Minderheden in de samenleving 9. Leuven: Acco, pp. 181–192.
245.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2000. La femme sud-africaine entre la tradition, la nouvelle Constitution et les exigences du droit international: pistes de réflexion à partir des travaux de la South African Law Commission. In: Etienne Le Roy (ed.). Un passeur entre les mondes: le livre des anthropologues du droit, disciples et amis du recteur Michel Alliot. Publications de la Sorbonne: Afrique 10. Paris: Publ. de la Sorbonne, pp. 243–262.
246.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Steven Bouckaert. 2000. De minderjarige vreemdeling, een relatief onbekend rechtssubject in het Belgisch vreemdelingenrecht. In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 4. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 4. Brugge: die Keure, pp. 99–175.
247.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1999. Illegale migraties: houdt 'primordiale autochtonie' ook het migratiebeleid in haar greep? In: Marie-Claire Foblets and Ching Lin Pang (eds.). Cultuur, etniciteit en migratie = Culture, ethnicity and migration: liber amicorum Prof. Dr. E. Roosens. Minderheden in de samenleving 8. Leuven: Acco, pp. 295–306.
248.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1999. Conflicts of law in cross-cultural family disputes in Europe today: who will reorient conflicts law? In: Fons Strijbosch and Marie-Claire Foblets (eds.). Relations familiales interculturelles: séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique = Cross-cultural family relation: reports of a socio-legal seminar. Oñati Papers 8. Oñati: International Institute for the Sociology of Law, pp. 27–45.
249.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1999. Les femmes sud-africaines entre la tradition et la nouvelle constitution: pistes de réflexion au départ des travaux de la South African Law Commision. In: Danielle de Lame and Chantal Zabus (eds.). Changements au féminin en Afrique noire: anthropologie et littérature 1. Paris: L'Harmattan, pp. 235–263.
250.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1999. Family disputes involving Muslim women in contemporary Europe: immigrant women caught between Islamic family law and women's rights. In: Courtney W. Howland (ed.). Religious fundamentalisms and the human rights of women. New York: St. Martin's Press, pp. 167–178.
251.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Baudouin Dupret. 1999. Contrasted identity claims before Egyptian and Belgian courts. In: Baudouin Dupret, Maurits Berger, and Laila Al-Zwaini (eds.). Legal pluralism in the Arab world. Arab and Islamic Laws Series 18. The Hague: Kluwer, pp. 57–71.
252.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Ching Lin Pang. 1999. De academische carrière van = The academic career of Eugeen Roosens (°1934). In: Marie-Claire Foblets and Ching Lin Pang (eds.). Cultuur, etniciteit en migratie = Culture, ethnicity and migration: liber amicorum Prof. Dr. E. Roosens. Minderheden in de samenleving 8. Leuven: Acco, pp. 9–13.
253.
Book Chapter
Strijbosch, Fons and Marie-Claire Foblets. 1999. Introduction. In: Fons Strijbosch and Marie-Claire Foblets (eds.). Relations familiales interculturelles: séminaire interdisciplinaire juridique et anthropologique = Cross-cultural family relation: reports of a socio-legal seminar. Oñati Papers 8. Oñati: International Institute for the Sociology of Law, pp. 9–11.
254.
Book Chapter
Van Den Eeckhout, Veerle and Marie-Claire Foblets. 1999. Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de Vreemdelingenwet). In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 3. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 3. Brugge: die Keure, pp. 337–386.
255.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Ten geleide. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen? NUGI 693. Antwerpen: Maklu, pp. 23–58.
256.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Enkele concrete voorstellen ter verszeviging van de gezinspositie van Marokkaanse migrantenvrouwen in België: huwelijk en echtscheiding. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossingen? NUGI 693. Antwerpen: Maklu, pp. 215–295.
257.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Partie introductive: faut-il autoriser le droit familial Marocain en Belgique? In: Marie-Claire Foblets (ed.). Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration: quelles solutions juridiques appropriées? NUGI 693. Antwerpen: Maklu, pp. 25–58.
258.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Quelques propositions concretes en vue de consolider la situation familiale de la femme Marocaine immigree en Belgique: le mariage et le divorce. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration: quelles solutions juridiques appropriées? NUGI 693. Antwerpen: Maklu, pp. 213–293.
259.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Conflits de droits et libertés au sein de la famille: deux illustrations; la filiation et la question de l'identité culturelle au sein de la famille immigrée. In: Robert Steichen and Paul Servais (eds.). Identification et identités dans les familles: individu? personne? sujet? Collection des cahiers d'études de la famille et de la sexualité 20. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 219–239.
260.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Family reunification: who pays for love in Europe? In: Hanne Petersen (ed.). Love and law in Europe. Aldershot: Ashgate, pp. 62–80.
261.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Voorwoord/Ten geleide. In: Aimé De Muynck, Christiane Timmerman, and Hilde Straetemans (eds.). Interculturele communicatie in de gezondheidszorg. Minderheden in de samenleving 5. Leuven: Acco, pp. 3–12.
262.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1998. Recht op liefde voor vreemdelingen?: de controle op de privacy van vreemdelingen in de strijd tegen ongewenste migratie. Liefde's onrecht: het onmogelijke huwelijk tussen liefde en recht 18. Tegenspraak-cahier 18.
263.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Gemeentelijk stemrecht voor migranten: precisie in de argumentatie gevraagd. In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco, pp. 85–96.
264.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Migranten, nu ook contractanten: argumenten voor en tegen de juridische bescherming van culturele identiteitsbeleving tussen private contractpartijen. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco, pp. 207–232.
265.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Working group report: equality in the law of contract. In: Roger Blanpain (ed.). Law in motion: recent developments in civil procedure, constitutional, contract, criminal, environmental, family & succession, intellectual property, labour, medical, social security, transport law; World Law Conference, Brussels, 9-12 september 1996. The Hague: Kluwer, pp. 453–457.
266.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. La famille musulmane au croisement des cultures juridiques: la question épineuse du rattachement juridique de relations familiales impliquant un ou plusieurs musulmans; exposé introductif au moyen d'illustrations concrètes empruntées à la jurisprudence. In: Felice Dasseto (ed.). Facettes de l'Islam belge. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 227–237.
267.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 1997. Woord vooraf: de inkleuring van het recht door toedoen van nieuwe culturen; een aanzet tot de sociaal-wetenschappelijke studie van de impact van migratie op het rechtsvormingsproces in Nederland en België. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco, pp. 15–23.
268.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 1997. Burgerschap en inburgering als nieuwe integratieconcepten? In: Marie-Claire Foblets and Bernard Hubeau (eds.). Nieuwe burgers in de samenleving?: burgerschap en inburgering in België en Nederland. Minderheden in de samenleving 1. Leuven: Acco, pp. 17–28.
269.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck. 1997. Waarom dit huldeboek? In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck (eds.). Migrantenonderzoek voor de toekomst: huldeboek Ruud F. Peeters. Minderheden in de samenleving 4. Leuven: Acco, pp. 13–17.
270.
Book Chapter
Hubeau, Bernard, Marie-Claire Foblets, and Abied Alsulaiman. 1997. Politieke participatie van allochtonen: enkele inleidende beschouwingen. In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco, pp. 9–13.
271.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. Introduction. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Familles - Islam - Europe: le droit confronté au changement. Musulmans d'Europe. Paris: L'Harmattan, pp. 7–16.
272.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. Un droit pour ou par ses destinataires?: les complexités du rattachement juridique de l'alliance matrimoniale entre partenaires immigrés. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Familles - Islam - Europe: le droit confronté au changement. Musulmans d'Europe. Paris: L'Harmattan, pp. 125–151.
273.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. Un droit pour ou par ses destinataires?: les complexités du rattachement juridique de l'alliance matrimoniale entre partenaires immigrés. In: Claude Bontems (ed.). Le juge: une figure d'autorité; actes du premier colloque organisé par l'Association Française d'Anthropologie du Droit, Paris 24-25-26 novembre 1994. Paris: L'Harmattan, pp. 549–581.
274.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. L'enfant au croisement des cultures: la question épineuse du statut juridique de l'enfant d'origine immigrée. In: X. Renders, P. Servais, and F. Tulkens (eds.). L'enfant et sa culture: actes du colloque tenu à Louvain-la-Neuve les 25 et 26 octobre 1995. Louvain-la-Neuve: Academia Press.
275.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. La lutte contre l'immigration dans l'économie de l'article K du traité de Maastricht: enjeux de la citoyenneté. In: Françoise Tulkens and Henri-D. Bosly (eds.). La justice pénale et l'Europe: travaux des XVe journées d'études juridiques Jean Dabin. Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain 27. Bruxelles: Bruylant, pp. 327–335.
276.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. L'ancrage des relations familiales dans le commerce international des peuples et des cultures: mobilité de l'internationalisation de la vie des familles immigrées comme nouvelles sources d'hétérogénéité dans la sphère familiale en Belgique et en Europe. In: Robert Steichen and Guy de Villers (eds.). La famille et les familles: quelle identité aujourd'hui? Collection des cahiers d'études de la famille et de la sexualité 19. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 97–117.
277.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1996. Gradaties van juridische tolerantie ten aanzien van moslimgemeenschappen in België: een kritische ontleding. Tolerantie getolereerd?: islamitische en westerse opvattingen 16. Tegenspraak-cahier 16.
278.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1995. Recht en migranten: fricties tussen gelijkheid en verscheidenheid. In: Koen De Feyter, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 1. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 1. Brugge: die Keure, pp. 1–35.
279.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1995. Nieuwe cultuurcontacten, nieuwe rechtswaarden?: de bijdrage van het recht aan het welslagen van de multiculturele samenleving. In: Bart Raymaekers and André van de Putte (eds.). XXI: lessen voor de eenentwintigste eeuw. Lessen voor de eenentwintigste eeuw 1. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 46–69.
280.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1994. De plaats van het recht in een plurale samenleving. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Bakens voor recht en beleid in de multiculturele samenleving. Cultuur en Migratie 1994,1. Brussel: Cultuur en migratie, pp. 27–47.
281.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1994. Des flux à l'implantation des minorités musulmanes en Belgique: les préalables d'une crise de légitimation de pouvoir et de droit. In: Wilhelm J. G. Möhlig and Trutz von Trotha (eds.). Legitimation von Herrschaft und Recht = La légitimation du pouvoir et du droit. Köln: Köppe, pp. 199–218.
282.
Book Chapter
Meurs, Patrick and Marie-Claire Foblets. 1994. Over eerbaarheid als rechtsgoed: conflicten van hier-en-nu in hun verwevenheid met normen van ginds-en-toen; een case-studie over waardenbeleving in een besloten migrantengemeenschap. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Bakens voor recht en beleid in de multiculturele samenleving. Cultuur en Migratie 1994,1. Brussel: Cultuur en migratie, pp. 73–106.
283.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1993. De nieuwe vluchtelingenwet en het vreemdelingenbeleid in het algemeen: schrijft de wetgever met dubbel krijt? In: Marie-Claire Foblets and Stephan Parmentier (eds.). De nieuwe vluchtelingenwet: commentaar op de wet van 6 mei 1993. Gent: Mys & Breesch, pp. 183–198.
284.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1993. De vermenigvuldiging van buitenlandse familierechtsstelsels in België: rechtsontwikkeling zonder rechtsnoer? Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving. Het recht in de samenleving. Antwerpen: Maklu, pp. 189–212.
285.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1992. Recht, discriminatie en differentiatie: welke tegenstellingen?; over geoorloofde en ongeoorloofde differentiatie in de rechtsbedeling. In: Els Deslé and Albert Martens (eds.). Gezichten van hedendaags racisme. Brussel: VUBpress, pp. 109–123.
286.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1992. Juridische vragen en problemen binnen interculturele huwelijken. In: Veerle Van Den Eeckhout (ed.). Interculturele huwelijken: verslagboek van de studiedag rond interculturele huwelijken. Brussel: Federatie van centra voor levens- en gezinsvragen, pp. 84–106.
287.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1991. Naïma: du mariage, de sa dissolution et de leur usage stratégique. In: Johan Leman and Antoine Gailly (eds.). Thérapies interculturelles: l'interaction soignant-soigné dans un contexte multiculturel et interdisciplinaire. L'homme, l'étranger. Bruxelles: De Boeck, pp. 61–82.
288.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1991. Réalité du droit marocain dans l'ordre juridique belge: l'anthropologie juridique au service du praticien du droit. In: Jean-Pierre Gaudier and Philippe Hermans (eds.). Des Belges marocains: parler à l'immigré, parler de l'immigré. L'homme, l'étranger. Bruxelles: De Boeck, pp. 172–197.
289.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1990. Toenemende mobiliteit en localisatie van rechtsbetrekkingen: niet-E.G.-migranten van mediterrane herkomst in België. In: Marie-Claire Foblets (ed.). Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het recht. Cultuur en Migratie 1990,2. Brussel: Cultuur en migratie, pp. 11–40.
290.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1990. Migratie en recht: de antropologie in dienst van een meer cultuurgevoelige rechtsbedeling door hoven en rechtbanken? In: Marie-Claire Foblets (ed.). Migranten en (ge)recht: vragen over cultuurwaarden in het recht. Cultuur en Migratie 1990,2. Brussel: Cultuur en migratie, pp. 97–112.
291.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1987. Belgien. In: Bernhard Großfeld and Klaus Vieweg (eds.). Jurastudium und Wahlstation im Ausland. Münster: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Regensberg & Biermann, pp. 22–29.

Conference Paper (1)

292.
Conference Paper
2005. Colloque: la double nationalité = Colloquium: de dubbele nationaliteit. Chambre-3e session de la 51e legislature 2004/2005.

Working Paper (3)

293.
Working Paper
Elliesie, Hatem, Marie-Claire Foblets, Mahabat Sadyrbek, and Mahmoud Jaraba. 2019. Konfliktregulierung in Deutschlands pluraler Gesellschaft: "Paralleljustiz"? Konzeptioneller Rahmen eines Forschungsprojekts. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers 199. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology.
294.
Working Paper
Foblets, Marie-Claire, Luc Leboeuf, and Zeynep Yanasmayan. 2018. Exclusion and migration: by whom, where, when, and how? Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers 190. Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology.
295.
Working Paper
Maes, Marleen, Marie-Claire Foblets, and Dirk Vanheule. 2009. EU and non-EU harmonised protection statuses in Belgium. Brussel: EMN Belgish contactpunt.

Report (3)

296.
Report
Foblets, Marie-Claire, Zeynep Yanasmayan, and Patrick Wautelet. 2013. Country report: Belgium. EUDO Citizenship Observatory 2013/27. Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole: European University Institute.
297.
Report
Foblets, Marie-Claire and Christine Kulakowski (eds.). 2010. Rapport final des Assises de l'Interculturalité.
298.
Report
Foblets, Marie-Claire and Christine Kulakowski (eds.). 2010. Eindrapport van de Rondetafels van de Interculturaliteit.

Issue (3)

299.
Issue
Foblets, Marie-Claire and Filip Reyntjens (eds.). 1998. Urban normative fields in Africa today = Champs normatifs urbains en Afrique contemporaine. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 42.
300.
Issue
Foblets, Marie-Claire, Anne Griffiths, Carol LaPrairie, and Gordon Woodman (eds.). 1996. Popular justice: conflict resolution within communities. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 36.
Go to Editor View