Publications

Journal Article (6)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Conflicts of law in cross-cultural family disputes: choice-of-law in a time of unprecedented mobility. Retfærd 20=76(1): 47–58. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4CF9-1. Accessed 1997.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Conflicts of law in cross-cultural family disputes in Europe today: who will reorient conflicts of law? Comparative and International Law Journal of Southern Africa 30: 22–36. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4CFF-6. Accessed 1997.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Kinderen van buitenlandse of onbekende nationaliteit zonder identiteitsdocumenten en/of verblijfstitel in België: een verkennende studie van enkele interne en internationale rechtsbronnen die de versteviging van de verblijfspositie van deze jongeren in België kunnen bevorderen. Mensenrechten 1996/97: 105–147. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4FA5-3. Accessed 1997.
4.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. L'approche fonctionnelle du conflit de nationalités ou la survivance d'un statut étranger en la personne de naturalisés binationaux, note sous Civ. Bruxelles, 9 avril 1997. Revue du Droit des Étrangers (93): 256–262. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CAF-A. Accessed 1997.
5.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1997. Hoofddoekjes op de identiteitskaart: een onvermijdelijke implicatie van de positieve bescherming van de vrijheid van geloofsovertuiging en levensbeschouwelijke meningsuiting in het openbaar leven?, (note sous Civ. Hasselt, 24 juin 1996). Vlaams Jurist Vandaag (3): 1–3. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-5CBC-C. Accessed 1997.
6.
Journal Article
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 1997. L'appréhension du fait religieux par le droit: à propos des minorités religieuses. Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme 8(30): 273–307. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4E6B-2. Accessed 1997.

Book Chapter (8)

7.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Gemeentelijk stemrecht voor migranten: precisie in de argumentatie gevraagd. In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco, pp. 85–96.
8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Migranten, nu ook contractanten: argumenten voor en tegen de juridische bescherming van culturele identiteitsbeleving tussen private contractpartijen. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco, pp. 207–232.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. Working group report: equality in the law of contract. In: Roger Blanpain (ed.). Law in motion: recent developments in civil procedure, constitutional, contract, criminal, environmental, family & succession, intellectual property, labour, medical, social security, transport law; World Law Conference, Brussels, 9-12 september 1996. The Hague: Kluwer, pp. 453–457.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1997. La famille musulmane au croisement des cultures juridiques: la question épineuse du rattachement juridique de relations familiales impliquant un ou plusieurs musulmans; exposé introductif au moyen d'illustrations concrètes empruntées à la jurisprudence. In: Felice Dasseto (ed.). Facettes de l'Islam belge. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 227–237.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 1997. Woord vooraf: de inkleuring van het recht door toedoen van nieuwe culturen; een aanzet tot de sociaal-wetenschappelijke studie van de impact van migratie op het rechtsvormingsproces in Nederland en België. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco, pp. 15–23.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 1997. Burgerschap en inburgering als nieuwe integratieconcepten? In: Marie-Claire Foblets and Bernard Hubeau (eds.). Nieuwe burgers in de samenleving?: burgerschap en inburgering in België en Nederland. Minderheden in de samenleving 1. Leuven: Acco, pp. 17–28.
13.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck. 1997. Waarom dit huldeboek? In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck (eds.). Migrantenonderzoek voor de toekomst: huldeboek Ruud F. Peeters. Minderheden in de samenleving 4. Leuven: Acco, pp. 13–17.
14.
Book Chapter
Hubeau, Bernard, Marie-Claire Foblets, and Abied Alsulaiman. 1997. Politieke participatie van allochtonen: enkele inleidende beschouwingen. In: Bernard Hubeau and Marie-Claire Foblets (eds.). Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco, pp. 9–13.

Collected Edition (3)

15.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Aimé De Muynck (eds.). 1997. Migrantenonderzoek voor de toekomst: huldeboek Ruud F. Peeters. Minderheden in de samenleving 4. Leuven: Acco.
16.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Stephan Parmentier (eds.). 1997. Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. Minderheden in de samenleving 3. Leuven: Acco.
17.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau (eds.). 1997. Nieuwe burgers in de samenleving?: burgerschap en inburgering in België en Nederland. Minderheden in de samenleving 1. Leuven: Acco.

Monograph (2)

18.
Monograph
Foblets, Marie-Claire. 1997. Grondrechten, nationaliteit, verblijf, identiteitsdocumenten en paspoort. Wetboek vreemdelingenrecht 1. Antwerpen: Maklu.
19.
Monograph
Hubeau, Bernard and Marie-Claire Foblets. 1997. Politieke participatie van allochtonen. Minderheden in de samenleving 2. Leuven: Acco.
Go to Editor View