Publications

Journal Article (2)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2005. Anthropologie versus droits de l'homme: une opposition qui trompe. La Revue Nouvelle (3): 75–83. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-70C6-6. Accessed 2005.
2.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Steven Bouckaert, and Marie-Claire Foblets. 2005. Grondrechten van vreemdelingen: de toepassing van artikel 191 van de grondwet door het arbitragehof. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 60(4-5): 319–333. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FDAB-F. Accessed 2005.

Book Chapter (5)

3.
Book Chapter
Carlier, Jean-Yves and Marie-Claire Foblets. 2005. Préface. Le code marocain de la famille: incidences au regard du droit international privé en Europe. Bruxelles: Bruylant, pp. [I].
4.
Book Chapter
Djait, Badra, Marie-Claire Foblets, and Katie Pieters. 2005. Jeugd, delinquentie en herkomst: leggen jongeren zelf de band?; een verkennend onderzoek naar de belevingswereld van allochtone jongeren en autochtone jongeren. In: Mieke Santens (ed.). Gewapend bestuur?: gemeentelijk Bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit. Tegenspraak-cahier 24. Brugge: die Keure, pp. 195–208.
5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2005. Mobility versus law, mobility in the law?: judges in Europe are confronted with the thorny question 'which law applies to litigants of migrant origin?'. In: Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths (eds.). Mobile people, mobile law: expanding legal relations in a contracting world. Law, Justice and Power. Aldershot: Ashgate, pp. 297–315.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Leila El Bachiri. 2005. L'immigration marocaine en Belgique: enjeux juridiques. In: Hassan Bousetta, Sonia Gsir, and Marco Martiniello (eds.). Les migrations marocaines vers la Belgique et l'Union européenne: regards croisés. HumanitarianNet: Thematic Network on Humanitarian Development Studies. Bilbao: Université de Deusto, pp. 155–168.
7.
Book Chapter
Vrielink, Jogchum and Marie-Claire Foblets. 2005. Culturele identiteit. In: Roger Dillemans and Annick Schramme (eds.). Wegwijs cultuur. Leuven: Davidsfonds, pp. 33–36.

Conference Paper (1)

8.
Conference Paper
2005. Colloque: la double nationalité = Colloquium: de dubbele nationaliteit. Chambre-3e session de la 51e legislature 2004/2005.

Monograph (2)

9.
Monograph
Foblets, Marie-Claire. 2005. Juridische aspecten van de multiculturele samenleving: knelpunten en uitdagingen voor het beleid. Preadviezen uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 66. Deventer: Kluwer.
10.
Monograph
Foblets, Marie-Claire and Jean-Yves Carlier. 2005. Le code marocain de la famille: incidences au regard du droit international privé en Europe. Bruxelles: Bruylant.
Go to Editor View