Publications

Book Chapter (9)

1.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2011. Wat als verblijfsprocedures mislukken?: verwijdering, of de keerzijde van migratie. In: Marie-Claire Foblets, Dirk Vanheule, and Marleen Maes (eds.). Dertig jaar vreemdelingenwet. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 14. Brugge: die Keure, pp. 551–613.
2.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2011. Droit international privé. In: Francis Messner (ed.). Droit des religions. Dictionnaire. Paris: CNRS Éditions, pp. 225–236.
3.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2011. Le droit face à la multiplication des revendications identitaires: pluriculturalité et pluralisme juridique au départ de l'expérience belge. In: Julie Ringelheim (ed.). Le droit et la diversité culturelle. Collection du Centre des Droits de l'Homme de l'Université Catholique de Louvain 10. Bruxelles: Bruylant, pp. 877–906.
4.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Petra Heyse. 2011. Een analyse van het spanningsveld binnen het Belgische gezinsherenigingsbeleid. Mintegratie, over nieuwe vormen van migratie en integratie.
5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2011. Circulaire migratie: ambivalenties van een nieuwe aanpak in het migratiebeleid. In: Michele Morel and Cedric Ryngaert (eds.). Migratie: winnaars en verliezer. Reeks wereldvisie 10. Leuven: Acco, pp. 67–81.
6.
Book Chapter
Heyse, Petra and Marie-Claire Foblets. 2011. Een analyse van het spanningsveld binnen het Belgische gezinsherenigingsbeleid. In: Christiane Timmerman, Ina Lodewyckx, Els Vanderwaeren, and Dirk Vanheule (eds.). Mintegratie: over nieuwe vormen van migratie en integratie. Antwerp: University Press Antwerp, pp. 163–190.
7.
Book Chapter
Maes, Marleen, Dirk Vanheule, Jan Wouters, and Marie-Claire Foblets. 2011. The international dimension of EU asylum and migration policy: framing the issues. In: Marleen Maes, Marie-Claire Foblets, Philippe De Bruycker, Dirk Vanheule, and Jan Wouters (eds.). External dimensions of EU migration and asylum law and policy = Dimensions externes du droit et de la politique d'immigration et d'asile de l'UE. Bruxelles: Bruylant, pp. 9–60.
8.
Book Chapter
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 2011. Le fait religieux dans ses rapports avec l'État en droit belge. In: Eric Dirix and Yves-Henri Leleu (eds.). The Belgian reports at the Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law. Bruxelles: Bruylant, pp. 37–86.
9.
Book Chapter
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 2011. Het voorzorgsbeginsel in de legisprudentie van de Raad van State, Afdeling Wetgeving. In: Caroline Van Schoubroeck, Wouter Devroe, Koen Geens, and Jules Stuyck (eds.). Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy. Antwerpen: Intersentia, pp. 967–982.

Collected Edition (2)

10.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and Marleen Maes (eds.). 2011. Dertig jaar vreemdelingenwet. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 14. Brugge: die Keure.
11.
Collected Edition
Maes, Marleen, Marie-Claire Foblets, Philippe De Bruycker, Dirk Vanheule, and Jan Wouters (eds.). 2011. External dimensions of EU migration and asylum law and policy = Dimensions externes du droit et de la politique d'immigration et d'asile de l'UE. Bruxelles: Bruylant.
Go to Editor View