Publications

Journal Article (5)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2004. L'essor de l'anthropologie juridique: un héritage qui garde toute son actualité. Droit et Cultures 49(4): 151–160.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné. 2004. Hoe staan vreemdelingen en allochtonen tegenover recht en gerecht in België? Rechtskundig Weekblad (16): 601–617.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and Sander Loones. 2004. Inburgering in Vlaanderen: enkele vragen bij de afbakening van de doelgroep en de verplichting tot inburgering onder het inburgeringsdecreet. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (1): 5–23.
4.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, Sander Loones, and Steven Bouckaert. 2004. The significance of the UN Migrant Workers' Convention of 18 December 1990 in the event of ratification by Belgium. European Journal of Migration and Law 6(4): 285–321.
5.
Journal Article
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, Sander Loones, and Steven Bouckaert. 2004. De betekenis van de VN-Arbeitsmigrantenconventie van 18 december 1990 in het geval van ratificatie door België. Jtt 894: 341–358.

Book Chapter (13)

6.
Book Chapter
Baerends, Elza and Marie-Claire Foblets. 2004. Huwelijk en gezin: een antropologisch perspectief. Liefde is... een reuzensprong van geloof. Antwerpen: Halewijn, pp. 27–52.
7.
Book Chapter
Cuypers, Daniel, Joke Kusters, Adriaan Overbeeke, Jogchum Vrielink, and Marie-Claire Foblets. 2004. Gelijkheid en verschil: over (h)erkenning in het recht. Wanneer wordt vreemd, vreemd?: de vreemde in de beeldvorming, registratie en beleid. Minderheden in de samenleving 14. Leuven: Acco, pp. 71–108.
8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2004. Woord vooraf. Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 11–13.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Badra Djait, and Katie Pieters. 2004. Jeugddelinquentie in Vlaanderen: wat kan men van een antropologisch onderzoek verwachten? Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 29–54.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Inleiding. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 1–24.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Introduction. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 25–48.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Suggesties en aanbevelingen. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 327–369.
13.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, and Geert Vervaeke. 2004. Suggestions et recommandations. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press, pp. 371–413.
14.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Adriaan Overbeeke. 2004. Islam in Belgium: the search for a legal status of a new religious minority. Islam and the European Union. Leuven: Peeters, pp. 1–39.
15.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Katie Pieters, and Badra Djait. 2004. Aandachtspunten voor het beleid: een samenvatting. Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco, pp. 241–256.
16.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Barbara Truffin. 2004. At the heart of legal anthropology: analyses of peace processes. Healing the wounds: essays on the reconstruction of societies after war. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart, pp. 261–271.
17.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bob Van Den Broeck. 2004. Introduction: non, la Flandre ne se résume pas au racisme, ni à l'extrême droite. La faillite de l'intégration?: le débat multiculturel en Flandre. Cahiers migrations 30. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, pp. 9–15.
18.
Book Chapter
Velaers, Jan and Marie-Claire Foblets. 2004. "Wijze voorzichtigheid" of "ideologische verbetenheid"?: over het hoofddoekje in het onderwijs. Ad amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen. Brugge: die Keure, pp. 335–341.

Collected Edition (5)

19.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Trutz von Trotha (eds.). 2004. Healing the wounds: essays on the reconstruction of societies after war. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart.
20.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Badra Djait, and Katie Pieters (eds.). 2004. Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie; getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 15. Leuven: Acco.
21.
Collected Edition
Van Den Broeck, Bob and Marie-Claire Foblets (eds.). 2004. La faillite de l'intégration?: le débat multiculturel en Flandre. Cahiers migrations 30. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant.
22.
Collected Edition
Meeusen, Johan, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). 2004. Europa in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 10. Brugge: die Keure.
23.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné (eds.). 2004. Wat denken personen van vreemde origine over recht en gerecht in België = Les populations d'origine immigrée face au droit en Belgique. Reeks Actuele Problemen met Betrekking tot de Sociale Cohesie. Gent: Academia Press.
Go to Editor View