Publications

Journal Article (2)

1.
Journal Article
El Karouni, Mustapha and Marie-Claire Foblets. 2003. Les conflits et leur résolution au sein de la communauté musulmane en Belgique: ebauche d'une analyse qui reste à faire. Recht van de Islam 20: 29–49.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2003. Le parcours mouvementé du Code de la nationalité belge: rétrospective (1985-2003). Annales de Droit de Louvain 63(3): 260–276.

Book Chapter (5)

3.
Book Chapter
Bouckaert, Steven and Marie-Claire Foblets. 2003. De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in België: een grondige bespreking van (de toepassing van) de wet van 30 april 1999 en het K.B. van 9 juni 1999, de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak (1999-2002) en een analyse van de wijzigingen ingevolge het K.B. van 6 februari 2003. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). De tewerkstelling en het verblijf in België van vreemdelingen: vandaag en morgen. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 9. Brugge: die Keure, pp. 1–238.
4.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. La gestion de l'appartenance par le droit dans un contexte de société plurielle: étude à partir de la jurisprudence belge (1970-2001). In: Étienne Le Roy (ed.). Les pluralismes juridiques. Cahiers d'Anthropologie du Droit 2003. Paris: Karthala, pp. 97–112.
5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. Muslim family laws before the courts in Europe: a conditional recognition. In: Brigitte Maréchal, Stefano Allievi, Felice Dassetto, and Jørgen Nielsen (eds.). Muslims in the enlarged Europe: religion and society. Muslim Minorities 2. Leiden: Brill, pp. 255–284.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2003. L'enfant d'une famille musulmane: questions particulières relatives à la gestion par le droit de l'appartenance. In: Jean-Louis Renchon (ed.). L'enfant et les relations familiales internationales: actes du VIIe Colloque de l'Association "Famille & droit", Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2001. Collection Famille & droit. Bruxelles: Bruylant, pp. 235–263.
7.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Eva Cornelis. 2003. Woord vooraf. In: Marie-Claire Foblets and Eva Cornelis (eds.). Migratie, zijn wij uw kinderen?: identiteitsbeleving bij allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 13. Leuven: Acco, pp. 9–12.

Collected Edition (3)

8.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Eva Cornelis (eds.). 2003. Migratie, zijn wij uw kinderen?: identiteitsbeleving bij allochtone jongeren. Minderheden in de samenleving 13. Leuven: Acco.
9.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). 2003. De tewerkstelling en het verblijf in België van vreemdelingen: vandaag en morgen. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 9. Brugge: die Keure.
10.
Collected Edition
Vanheule, Dirk, Marie-Claire Foblets, and Bernard Hubeau (eds.). 2003. Procedures en contentieux in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 8. Brugge: die Keure.
Go to Editor View