Publications

Journal Article (1)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2008. Het nieuwe Belgische internationaal privaatrecht: de erkenning van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (themanummer): 3–5. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FC98-3. Accessed 2008.

Book Chapter (5)

2.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2008. Migrant women caught between Islamic family law and women's rights: the search for the appropriate 'connecting factor' in international family law [Reprint]. In: Ann Laquer Estin (ed.). The multi-cultural family. The Family, Law and Society. Aldershot: Ashgate, pp. 79–102.
3.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2008. Marriage and divorce in the new Moroccan family code: implications for Moroccans residing in Europe. In: Rubya Mehdi, Hanne Petersen, Erik Reenberg Sand, and Gordon R. Woodman (eds.). Law and religion in multicultural societies. Copenhagen: DJØF Publishing, pp. 145–175.
4.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2008. Sociaal-wetenschappelijk rechtsonderzoek op het terrein van migratie en integratie: het pionierswerk van Kees Groenendijk. In: Anita Bröcker (ed.). Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees' studies = Migration law and sociology of law, collected essays in honour of Kees Groenendijk. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 549–558.
5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Steven Bouckaert. 2008. Het Belgische vreemdelingenrecht ingrijpend hertekend: een overzicht van de wetswijzigingen 2006-2007. In: Hans Van Houtte (ed.). Internationaal privaatrecht. Themis 46. Brugge: die Keure, pp. 5–45.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Badra Djait, and Katie Pieters. 2008. Jeugddelinquentie, gezien vanuit de belevingswereld van jongeren. In: Ido Weijers and Christian Eliaerts (eds.). Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 301–313.

Collected Edition (1)

7.
Collected Edition
Abicht, Ludo, Nasr Abu Zayd, Sadik Al-Azm, Tariq Ali, John Bowen, Roger Dillemans, Mark Eyskens, Marie-Claire Foblets, André Leysen, Tariq Modood, Ruud Peters, Jean-Pierre Rondas, and Bassam Tibi (eds.). 2008. Islam & Europe: challenges and opportunities; [lectures Forum A. & A. Leysen 2006 - 2007]. UPL in Context. Leuven: Leuven University Press.
Go to Editor View