Publications

Journal Article (1)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 1987. Nouvel ordonnancement juridique de la reproduction humaine? La Revue Nouvelle 86=43(7/8): 25–40.

Book Chapter (1)

2.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 1987. Belgien. In: Bernhard Großfeld and Klaus Vieweg (eds.). Jurastudium und Wahlstation im Ausland. Münster: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Regensberg & Biermann, pp. 22–29.

Book Review (2)

3.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1987. Aalberts, drs. M.M.J., Gezinsvorming door jonge migranten: verslag van de evaluatiestudie, W.O.D.C.-rapport 60, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 1985, 93 p. Panopticon 8(1): 104–108.
4.
Book Review
Foblets, Marie-Claire. 1987. Koens, M.J.C., Jeugdige buitenlanders en recht, Deventer/Zwolle, Van Loghun Slaterus/Tjeenk Willink, ('Recht en Welzijn', 17), 1984, 149 p. Panopticon 8(2): 181–182.
Go to Editor View