Publications

Journal Article (4)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. Het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen: uitbreiding tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven? Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (2): 104–109. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BD3-A. Accessed 2002.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. De wetgever in strijd tegen de verstoting: enkele kritische bedenkingen bij het wetsvoorstel-Lizin c.s. tot invoeging van een artikel 233bis B.W. en tot wijziging van art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (3): 254–259. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BDA-B. Accessed 2002.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2002. Recht als cultuur, cultuur als recht: denkpistes voor de multiculturele samenleving. Proces (3/4): 35–39. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BDF-1. Accessed 2002.
4.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Sarah D'Hondt. 2002. De strijd tegen ontoelaatbare huwelijken: met welke middelen?; rechtspraakoverzicht - twee jaar toepassing van de wet van 4 mei 1999. Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (2): 115–149. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BD7-2. Accessed 2002.

Book Chapter (11)

5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Between Islamic family law and women's rights: family disputes involving Muslim women in contemporary Europe. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 49–69.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. "Een nieuw nationaliteitsrecht?": enkele besluiten. In: Marie-Claire Foblets, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu, pp. 531–578.
7.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Migratie en recht: welke koers vaart België? In: Niels F. van Manen (ed.). De multiculturele samenleving en het recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri, pp. 43–59.
8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Le statut personnel musulman devant les tribunaux en Europe: une reconnaissance conditionnelle. In: Jacqueline Pousson-Petit (ed.). L'identité de la personne humaine: étude de droit français et de droit comparé. Bruxelles: Bruylant, pp. 935–975.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2002. Préface. Actes de la Conférence Européenne sur les Migrations. Bruxelles: Ministère de l'Intérieur, pp. 6–12.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Steven Bouckaert, and Cedric Ryngaert. 2002. De rechtspositie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zonder (gestabiliseerd) verblijfsstatuut: een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1999 en 2001, getoetst aan enkele gronden mensenrechtenverplichtingen en geproblematiseerd vanuit het vraagstuk van de grondwettelijke verdeling van bevoegdheden in ons land. In: Marie-Claire Foblets, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 7. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 7. Brugge: die Keure, pp. 311–423.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Baudouin Dupret. 2002. Islam som retskilde i et pluralistisk samfund: belgiske og egyptiske dommere konfronteres med islamiske referencer. In: Hanne Petersen (ed.). Globaliseringer: ret og retsfilosofi. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp. 44–61.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, René Foqué, and Michel Verwilghen. 2002. Avant-propos - voorwoord. In: Marie-Claire Foblets, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu, pp. 7–18.
13.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Adriaan Overbeeke. 2002. State intervention in the institutionalisation of Islam in Belgium. In: Wasif Abdelrahman R. Shadid and Pieter Sjoerd van Koningsveld (eds.). Religious freedom and the neutrality of the state: the position of Islam in the European Union. Leuven: Peeters, pp. 113–128.
14.
Book Chapter
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets. 2002. Voorwoord. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 7–8.
15.
Book Chapter
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets. 2002. Preface. In: Barbara Saunders and Marie-Claire Foblets (eds.). Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press, pp. 9–10.

Collected Edition (4)

16.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, René Foqué, and Michel Verwilghen (eds.). 2002. Naar de Belgische nationaliteit: een jaar toepassing von het nieuwe wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 1 maart 2000) = Devenir belge: un an d'application du nouveau Code de la nationalité belge (loi du 1 mars 2000). Bruxelles; Antwerpen: Bruylant; Maklu.
17.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Dirk Vanheule (eds.). 2002. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 7. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 7. Brugge: die Keure.
18.
Collected Edition
Saunders, Barbara and Marie-Claire Foblets (eds.). 2002. Changing genders in intercultural perspectives. Studia Anthropologica 5. Leuven: Leuven University Press.
19.
Collected Edition
Van Den Broeck, Bob and Marie-Claire Foblets (eds.). 2002. Het failliet van de integratie?: het multiculturalismedebat in Vlaanderen. Minderheden in de samenleving 12. Leuven: Acco.

Monograph (1)

20.
Monograph
Foblets, Marie-Claire and Dirk Nuyts. 2002. Wetboek vreemdelingenrecht: basisteksten (bijgewerkt tot 1 januari 2002). Antwerpen: Maklu.
Go to Editor View