Publications

Journal Article (4)

1.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2006. El estatuto personal musulmán ante los tribunales europeos: un reconocimiento condicional. Aequalitas (18): 6–19. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD87-0. Accessed 2006.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Mohamed Loukili. 2006. Mariage et divorce dans le nouveau code marocain de la famille: quelles implications pour les Marocains en Europe? Revue Critique de Droit International Privé 95(3): 521–555. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD3A-F. Accessed 2006.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule. 2006. Marriages of convenience in Belgium: the punitive approach gains ground in migration law. European Journal of Migration and Law 8(3-4): 263–280. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FD81-B. Accessed 2006.
4.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Jan Velaers. 2006. De hoofdoek, het onderwijs en de antidiscriminatiewet. Rechtskundig Weekblad 70(4): 122–132. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0013-FCD5-8. Accessed 2006.

Book Chapter (12)

5.
Book Chapter
Djait, Badra, Marie-Claire Foblets, and Katie Pieters. 2006. Probleemgedrag en herkomst: jongeren in Vlaanderen doorbreken het taboe. In: Marie-Claire Foblets, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 313–327.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. "Les changements de la loi sur la nationalité belge". In: Bichara Khader, Marco Martiniello, Andrea Rea, and Christiane Timmerman (eds.). Penser l'immigration et l'intégration autrement: une initiative belge inter-universitaire. Bruxelles: Bruylant, pp. 219–238.
7.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. Legal aspects of the multicultural society: tensions and challenges for policy making. In: Leen d'Haenens, Marc Hooghe, Dirk Vanheule, and Hasibe Gezduci (eds.). 'New' citizens, new policies?: development in diversity policy in Canada and Flanders. Gent: Academia Press, pp. 89–103.
8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. Le nouveau droit de la famille marocain (2004): un codificateur soucieux de ses nationaux émigrés à l'étranger. In: Christoph Eberhard and Geneviève Vernicos (eds.). La quête anthropologique du droit: autour de la démarche d'Étienne Le Roy. Hommes et Sociétés. Paris: Karthala, pp. 403–422.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. Artikel 55: Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. In: Johan Erauw, Marc Fallon, Erna Guldix, Johan Meeusen, Marta Pertegás Sender, Hans van Houtte, Nadine Watté, and Patrick Wautelet (eds.). Het Wetboek internationaal privaatrecht becommentarieerd = Le Code de droit international privé commenté. Antwerpen: Intersentia, pp. 298–303.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. Artikel 56: Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. In: Johan Erauw, Marc Fallon, Erna Guldix, Johan Meeusen, Marta Pertegás Sender, Hans van Houtte, Nadine Watté, and Patrick Wautelet (eds.). Het Wetboek internationaal privaatrecht becommentarieerd = Le Code de droit international privé commenté. Antwerpen: Intersentia, pp. 304–305.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2006. Artikel 57: Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man. In: Johan Erauw, Marc Fallon, Erna Guldix, Johan Meeusen, Marta Pertegás Sender, Hans van Houtte, Nadine Watté, and Patrick Wautelet (eds.). Het Wetboek internationaal privaatrecht becommentarieerd = Le Code de droit international privé commenté. Antwerpen: Intersentia, pp. 306–314.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Sander Loones. 2006. Belgium. In: Rainer Bauböck, Eva Erbøll, Kees Groenendijk, and Harald Waldrauch (eds.). Acquisition and loss of nationality: policies and trends in 15 European states 2. IMISCOE Research Series. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 63–104.
13.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Marco Martiniello, Stephan Parmentier, Geert Vervaeke, Badra Djait, and Bonaventure Kagné. 2006. Hoe staan vreemdelingen en allochtonen tegenover recht en gerecht in België? In: Marie-Claire Foblets, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 349–383.
14.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Susan Rutten. 2006. De toelaatbaarheid van de verstoting: recente ontwikkelingen in Nederlands, Frans en Belgisch internationaal privaatrecht. In: Paulien van der Grinten and Ton Heukels (eds.). Crossing borders: essays in European and private international law, nationality law and Islamic law in honour of Frans van der Velden. Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties. Deventer: Kluwer, pp. 195–213.
15.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Dirk Vanheule, and J. Roggen. 2006. Naar een Europees asiel- en migratierecht: over enkele recente ontwikkelingen en hun (te verwachten) implementatie in het Belgische vreemdelingenrecht. In: Marie-Claire Foblets, Johan Meeusen, and Dirk Vanheule (eds.). Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 11. Brugge: die Keure, pp. 33–176.
16.
Book Chapter
Vrielink, Jogchum, Marie-Claire Foblets, and Jaak Billiet. 2006. Voorwoord. In: Marie-Claire Foblets, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 7–9.

Collected Edition (2)

17.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Jogchum Vrielink, and Jaak Billiet (eds.). 2006. Multiculturalisme ontleed: een staalkaart van onderzoek aan de K.U. Leuven. Studia Anthropologica 10. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
18.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Johan Meeusen, and Dirk Vanheule (eds.). 2006. Europa in het vreemdelingenrecht: actualia in het vreemdelingenrecht. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 11. Brugge: die Keure.
Go to Editor View