Publications

Journal Article (7)

1.
Journal Article
Bouckaert, Steven and Marie-Claire Foblets. 2001. Is een ruimer arbeidsimmigratiebeleid noodzakelijk in de (onmiddellijke) toekomst? Samenleving en Politiek 8(8): 16–27. https://www.sampol.be/2001/10/is-een-ruimer-arbeidsimmigratiebeleid-noodzakelijk-in-de-onmiddellijke-toekomst. Accessed 2001.
2.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Plurinationalité et statut personnel: autoriser les mariages par procuration engageant des ressortissants belges? (Note: Bruxelles (3e ch.), 16 mars 2000). Revue Trimestrielle de Droit Familial (2): 281–294. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BEF-E. Accessed 2001.
3.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Een nieuw nationaliteitsrecht?: de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. Rechtskundig Weekblad (31): 1145–1164. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BFE-C. Accessed 2001.
4.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. South-African woman caught between tradition and the new constitution: some elements for reflection based on the work of the South African Law Commission. Recht in Afrika 4(2): 105–122. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4C08-E. Accessed 2001.
5.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Rechtsposities van migrantenvrouwen. Onze Alma Mater (3): 417–443. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-544B-6. Accessed 2001.
6.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire. 2001. Uitdagingen voor het vreemdelingenbeleid. Onze Alma Mater ([1]): 90–117. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-544D-2. Accessed 2001.
7.
Journal Article
Foblets, Marie-Claire and Steven Bouckaert. 2001. Nieuwe arbeidsimmigratie de lege lata en de lege ferenda. Journal des Tribunaux du Travail 801: 281–291. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0014-4BE9-9. Accessed 2001.

Book Chapter (5)

8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Een nieuw nationaliteitsrecht?: de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit. In: Daniel Cuypers, Bernard Hubeau, and Marie-Claire Foblets (eds.). Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 6. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 6. Brugge: die Keure, pp. 459–500.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Conflits conjugaux en immigration: libérer malgré elle, la femme musulmane immigrée marocaine? In: Heinrich Scholler and Silvia Tellenbach (eds.). Die Bedeutung der Lehre vom Rechtskreis und der Rechtskultur. Schriften zur Rechtstheorie 201. Berlin: Duncker & Humblot, pp. 33–54.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2001. Le statut personnel musulman devant les tribunaux en Europe: une reconnaissance conditionnelle. In: Philippe Kahn (ed.). L'étranger et le droit de la famille: pluralité ethnique, pluralisme juridique. Perspectives sur la justice. Paris: La Documentation française, pp. 33–71.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Bernard Hubeau. 2001. Grondrechten als doorbraak: de rechtspositie van vreemdelingen en allochtonen op Belgisch grondgebied (1984-1999). In: Jan Vranken, Christiane Timmerman, and Katrien van der Heyden (eds.). Komende generaties: wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Minderheden in de samenleving 10. Leuven: Acco, pp. 169–177.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Bernard Hubeau, and Steven Bouckaert. 2001. De opmars van de mensenrechten: enkele illustraties (1985-1999). In: Jan Vranken, Christiane Timmerman, and Katrien van der Heyden (eds.). Komende generaties: wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen? Minderheden in de samenleving 10. Leuven: Acco, pp. 141–165.

Collected Edition (1)

13.
Collected Edition
Cuypers, Daniel, Bernard Hubeau, and Marie-Claire Foblets (eds.). 2001. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen; deel 6. Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen 6. Brugge: die Keure.
Go to Editor View