Publications

Journal Article (1)

1.
Journal Article
Alidadi, Katayoun and Marie-Claire Foblets. 2012. Framing multicultural challenges in freedom of religion terms: limitations of minimal rights for managing religious diversity in Europe. Netherlands Quarterly of Human Rights 30(4): 388–416. DOI: 10.1177/016934411203000403.

Book Chapter (12)

2.
Book Chapter
Agten, Toon and Marie-Claire Foblets. 2012. Het neutraliteitsbeginsel op de tocht?: quo vadis na het tweede Lautsi-arrest van het EHRM. In: Willem Debeuckelaere, Serge Gutwirth, Mark Lambrechts, Mieke Santens, and Dirk Voorhoof (eds.). Ontmoetingen met Koen Raes. Tegenspraak-cahier 29. Brugge: die Keure, pp. 21–33.
3.
Book Chapter
Alidadi, Katayoun, Marie-Claire Foblets, and Jogchum Vrielink. 2012. Introduction. In: Katayoun Alidadi, Marie-Claire Foblets, and Jogchum Vrielink (eds.). A test of faith?: religious diversity and accommodation in the European workplace. Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate, pp. 1–10.
4.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. Les juges belges et l’application de la loi étrangère en droit de la famille. In: Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret (eds.). Ordre public et droit musulman de la famille: en Europe et en Afrique du Nord. Bruxelles: Bruylant, pp. 409–437.
5.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. De Belgische nationaliteit in eer hersteld?: nieuwe wendingen in de appreciatie van integratie, Europees burgerschap en procedures van nationaliteitsverkrijging. In: Marie-Claire Foblets, Mireille Hildebrandt, and Jacques Steenbergen (eds.). Liber amicorum René Foqué. Gent: Larcier, pp. 321–350.
6.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. L'Islam définitivement installé en Belgique, atout pour un droit de la famille repensé. In: Brigitte Marèchal and Farid El Asri (eds.). Islam Belge au pluriel. Islams contemporains. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, pp. 291–317.
7.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. Diversité religieuse en Europe: une approche innovante conjuguant l’approche juridique et sociologique. In: Frédérique Ast and Bernadette Duarte (eds.). Les discriminations religieuses en Europe: droit et pratiques. Droit, société et risque. Paris: L'Harmattan, pp. 105–119.
8.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. Religion and rethinking the public-private divide: introduction. In: Silvio de Ferrari and Sabrina Pastorelli (eds.). Religion in public spaces: a European perspective. Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate, pp. 1–21.
9.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. Woord vooraf. In: Jinske Verhellen (ed.). Het Belgisch wetboek IPR in familiezaken: wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk. Brugge: die Keure, pp. XI-XIV.
10.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire. 2012. Woord vooraf. In: Jinske Verhellen (ed.). Het Belgisch wetboek IPR in familiezaken: wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk. Brügge: La Charte Professional Publishing, pp. XI-XIV.
11.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire, Mireille Hildebrandt, and Jacques Steenbergen. 2012. Voorwoord. In: Marie-Claire Foblets, Mireille Hildebrandt, and Jacques Steenbergen (eds.). Liber amicorum René Foqué. Gent: Larcier, pp. I-II.
12.
Book Chapter
Foblets, Marie-Claire and Jan Velaers. 2012. Godsdienstvrijheid en het onbedwelmd slachten van dieren. In: Dave De Ruysscher, Paul De Hert, and Machteld De Metsenaere (eds.). Een leven van inzet: liber amicorum Michel Magits. Mechelen: Kluwer, pp. 375–401.
13.
Book Chapter
Yanasmayan, Zeynep and Marie-Claire Foblets. 2012. Pros and cons of compulsory 'inburgering': mapping the views of newcomers in Flanders and in Brussels. In: Yves Pascouau and Tineke Strik (eds.). Which integration policies for migrants?: interaction between the EU and its member states. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 255–281.

Collected Edition (3)

14.
Collected Edition
Alidadi, Katayoun, Marie-C. Foblets, and Jogchum Vrielink. 2012. A test of faith?: religious diversity and accommodation in the European workplace. Cultural Diversity and Law in Association with RELIGARE. Farnham: Ashgate.
15.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire, Mireille Hildebrandt, and Jacques Steenbergen (eds.). 2012. Liber amicorum René Foqué. Gent: Larcier.
16.
Collected Edition
Foblets, Marie-Claire and Dirk Vanheule (eds.). 2012. Vreemdelingenrecht. Thémis: school voor postacademische juridische vorming 68. Brugge: die Keure.
Go to Editor View