Visiting Fellows 2016

Jahr    2022    2021    2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2012 - 2013

Visiting Fellows (in chronologischer Reihenfolge)

original

Christa Rautenbach (August – Dezember 2016)
Forschungsinteressen
  • Legal pluralism, traditional justice and governance, cultural expertise, customary law, African constitutionalism
Forschungsgbiete
  • South Africa
original

Jacques Louis Matthee (September – November 2016)
Forschungsinteressen
  • Legal pluralism, culture, religion, crime
Forschungsgebiete
  • South Africa

Tomáš Ledvinka (Mai – Oktober 2016)
Forschungsinteressen
  • Legal sodality, comitas gentium, Leopold Pospisil
Forschungsgebiete
  • Czech Republic, Afghanistan
original

Elizabeth Steyn (Januar – April 2016)

Forschungsinteressen
  • Indigenous sacred sites, natural resource pluralism
Forschungsgebiete
  • Canada, USA, Australia, New Zealand
Zur Redakteursansicht